Uzak veri toplama ve işleme çözümleri


Kurulu iletişim altyapısını kullanarak M2M (Makineler arası İletişim) çözümler sağlamakta, uzak noktada olan cihazınızın bilgilerini alma, izleme, kontrol etme ve durum raporları üretme desteğini güvenli bir şekilde sağlamaktayız.

Plug&Play yapısı ile hiçbir ayar gerektirmeden kurulum gerçekleşebilmekte.


Web tabanlı özel yazılımlar


Müşterilerimizin kendi iş süreclerine yönelik web tabanlı özel yazılım projeleri geliştirmekteyiz. Çözümlerimiz , yazılım, tasarım, sunucuda barındırma, eğitim, danışmanlık ve satış sonrası hzimet bağlamında çok yönlüdür. Genellikle anahtar teslim projeler yürütmekteyiz. Ancak bu hizmet alanlarının bir ya da bir kaç noktasında da çözüm üretebilmekteyiz. 

Çözümlerimizi mobil uygulamalar ( apps ) halinde de hayata geçirebilmekteyiz.


Mobil Uygulamalar


Müşterilerimiz adına geliştirmiş olduğumuz projeleri ya da müşterimizin kendi projelerini mobil uygulama haline getirmekteyiz. Android veya IOS tabanlı bu uygulamalar ( applications ) ile mobil dünyanın tüm özellik ve avantajlarının hayata geçmesi mümkün olmaktadır.

"Push notification" ile anında mesaj gönderimi, "Konum Bildirimi" ile konum bilgisi tespiti ve ona göre aksiyon alma imkanı, "anlık fotoğraflama" ile görsel veriler oluştuırma, iletme ve kaydetme, "off line veri hafızası " ile internetsiz ortamlarda da iş görebilme gibi mobil ortamın sağladığı pek çok özelllik projelerimize farklı bir boyut ve verimlilik katmaktadır.


M2M İnternet çözümleri


Makinalararası veri iletişimi ve oluşrurulan verilerin işlenmesi tüm dünyada giderek artan bir uygulama alanıdır. D'tech olarak bu konuda uzun bir süredir çalışmalar yapmaktayız. 

2014 yılı itibarıyla tüm dünyada makinalararasaı arası internet tabanlı iletişim, kişiler arası iletişim sayısından daha fazla hale gelmiştir. 

Sözkonusu olanaklar , pek çok iş alanında ve pek çok uygulamada bizleri çok daha verimli kılmaktadır.


Elektronik Kart tasarımları


Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık cihazlar bütünleşik bir yapıya sahip olmuşlardır. Cihazlarınızın kontrolünü sağlayacak veya veri aktaracak tüm ekipmanlar için elektronik kart tasarımı yapmaktayız.

Elektronik Sistem Tasarımı - (Sistemin Tanımlanması, Elektronik Sistem Tasarımı, Donanım ve Yazılım tasarımı)
Analog ve Sayısal Devre Tasarımları 8, 16, 32 bit Mikroişlemciler
Baskı Devre Şeması Tasarımı (PCB Tasarımı ve Çizimi)
Malzeme Seçimi ve Temini konusunda destek (BOM)
Prototip Devre Oluşturulması
Gömülü Yazılım Geliştirilmesi
Elektronik Devre veya Prototip Testleri
Genel Standartlara Uyumluluk (IPC-2221/2, IPC-2220)
Çok katlı Baskı Devre Tasarımı
İstenen Formatta Gerber Çıktısı
3 Boyutlu Baskı Devre Görsel Çıktısı (DXF)
Şematik ve PCB Teknik Dokümantasyonu
EMC / EMI Kriterlerine Göre Tasarım


Mekatronik Ürün tasarımları


Elektromekanik sistem tasarımları, cihaz modernizasyonları, kontrol sistemleri ve bunlara yazılım geliştirilmesi alanında destek vermekteyiz.

Çözümlerimiz;

Yenilikçi bir yaklaşım ile yaratıcı uygulama çözümleri sağlama

Müşteri ihtiyacına uygun özel çözümler üretilmesi

Kullanılan teknolojinin iyileştirilmesi ve yazılımlar ile bütünleşik hale getirilmesi